Мораторій на обіг земель скасовано

30.03.2020 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення». Згідно цього закону з 01.07.2020 р. скасовується мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення та встановлюють правила обігу таких земель.

Згідно Земельного кодексу набувати право власності  на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

– громадяни України;

– юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;

–  територіальні громади;

– держава.

Банкам, так як скасований мораторій надано право звертати стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якщо вони є предметом застави, але з обов’язком їх відчуження протягом двох років з часу набуття на них права власності.

Набуття іноземцями, особами без громадянства та юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України, земель сільськогосподарського призначення чи членства в юридичних особах (крім банків), яким належать  такі землі, забороняється до дня схвалення на референдумі рішення про надання вказаним категоріям осіб такого права.

Однак в будь-якому разі забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

– юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, – на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить по морю);

–  юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;

–  особами, які належать або належали до терористичних організацій;

– юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави;

– юридичними особами, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);

– юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України;

– фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;

– юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Законом також встановлюються обмеження щодо перебування у власності особи земель сільського господарського призначення. Так, загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право, а продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності заборонено.

Законом встановлено санкції за порушення вимог законодавства щодо набуття та перебування у власності особи земель сільськогосподарського призначення. Так, порушення вимог щодо набуття такого права власності є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки. У разі ж, якщо відповідно до закону власник земельної ділянки зобов’язаний відчужити її протягом певного строку і земельна ділянка не була відчужена ним протягом такого строку, така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду.

Закон також встановлює перехідний період до 01.01.2024 року, протягом якого громадяни України зможуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га.

Для отримання детальнішої інформації стосовно того, що скасували мораторій звертайтесь до адвокатів компанії OMLaw Group