Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав (тобто прав на виховання дитини, захист її інтересів, на відібрання дитини в інших осіб, які незаконно її утримують, та ін.), що надані батькам до досягнення дитиною повноліття та ґрунтуються на факті спорідненості з нею, є крайнім заходом впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків. Відно з п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007 р. №3,  питання про позбавлення батьківських прав слід вирішувати лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07#Text. Які батьківські обов’язки, та підстави і порядок позбавлення описані нижче.

Підстави позбавлення батьківських прав:

якщо батько/мати дитини:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Звертаємо вашу увагу на «найпопулярнішу» підставу позбавлення батьківських прав – ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини.

Тут, на нашу думку, варто розібратись з двома питаннями.

По-перше, що ж потрібно розуміти під «ухиленням від виконання обов’язків щодо виховання дитини? І, по-друге, збір яких документів (доказової бази) є необхідним для отримання позитивного рішення у разі звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав?

Отже, дана підстава має місце, якщо батько/мати: не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема:

-не забезпечують необхідного харчування,

-медичного догляду,

-лікування дитини, що негативно пливає на її фізичний розвиток як складову виховання;

-не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;

-не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;

-не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;

-не виявляють інтересу до її внутрішнього світу

-не створюють умов для отримання нею освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

 

Щодо доказів, то тут можна використати:

  • наявність заборгованості за аліментами;
  • відсутність у житті та вихованні дитини;
  • покази свідків;
  • психологічні дослідження дитини (у тому числі щодо ідентифікації себе з одним із батьків);
  • характеристики з місця навчання дитини (з дитячого садочку), в якій, у тому числі, відображається участь обох батьків у її вихованні та догляді за дитиною;
  • за наявності приводів до міліції, сімейних сварок, антисоціальної поведінки з боку матері або батька, стосовно яких вирішується питання про позбавлення батьківських прав, – відповідних характеристик на особу з місця роботи тощо;
  • медичні документи.

 

Хто має право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав?

Це може зробити один і батьків, опікун, піклувальник; особа, в сім’ї якої проживає дитина; заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому дитина перебуває; орган опіки та піклування; прокурор або сама дитина, яка досягла 14 років.

 

❗️Важливо: одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або з власної ініціативи вирішити питання  про  стягнення аліментів на дитину.

❗️❗️Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Якщо у Вас виникли питання звертайтесь до адвокатів у OMLaw Group https://www.omlaw.com.ua/.