Сімейне право

Первинним та основним осередком суспільства є сім’я. З народження у більшості людей є батьки, брати, сестри, інші родичі. Навіть Сімейний кодекс України визнає, що саме у сімейних відносинах мають значення не лише майнові, а й особисті немайнові аспекти, а взаємовідносини між членами сім’ї повинні ґрунтуватися не лише на засадах дотримання прав та виконання обов’язків, а й любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки. З усіх видів правовідносин сімейні найбільш тісно переплетені з категорією «мораль» та лише сімейні права та обов’язки є тісно пов’язаними з конкретною особою, а тому не можуть бути перекладені на іншу особу.

Сімейне право охоплює значний обсяг правовідносин. Це і правовідносини, безпосередньо пов’язані з шлюбом, такі як право на шлюб, його здійснення, шлюбний договір, дійсність шлюбу, припинення шлюбу, так і майнові та особисті немайнові правовідносини подружжя, зокрема право особистої та спільної сумісної власності дружини, чоловіка. Важливе місце серед прав та обов’язків подружжя присвячено правам та обов’язкам подружжя з утримання (аліменти). Також сімейним правом охоплюються правовідносини, пов’язані з батьківством, материнством, майновими та особистими немайновими правами та обов’язками матері, батька, дитини; усиновленням.

Однак не завжди подружжя чи діти можуть самотужки вирішити окремі проблеми, які можуть виникнути між ними. Зловживання кимось з подружжя алкоголем, насильство, аморальний спосіб життя або ж навіть виникнення стійкого відчуття відчуженості між подружжям може мати наслідком припинення шлюбу. Інколи припинення шлюбу відбувається за обопільною ініціативою і згодою, добровільно, а інколи для цього необхідна юридична підтримка, особливо, якщо зачіпаються права та законні інтереси дітей. 

Важливе значення для осіб, які припинили шлюб, можуть мати питання поділу майна та визначення місця проживання дітей з кимось із них, встановлення способів участі того з батьків, хто проживає окремо, в житті та вихованні дитини, можливості виїзду дитини за кордон, утримання.

Часто після розірвання шлюбу батьки або один з них нехтують своїми обов’язками щодо дітей, намагаються робити вигляд, ніби їх не існувало, не надають жодної підтримки, чим не лише залишають їх без батьківської опіки, а й ставлять у складне матеріальне становище, внаслідок чого діти не мають таких можливостей для розвитку, які мають інші. Законодавством встановлені різноманітні механізми, використовуючи які можна змусити недобросовісну сторону належно виконувати свої обов’язки щодо дітей. Юридичний супровід необхідний також тоді, якщо постало питання про позбавлення батьківських прав. 

Адвокат не лише здійснює представництво в суді, його робота є багатогранною. Це і спілкування з органами опіки та піклування, іншими органами, «протилежною» стороною, і аналіз матеріалів справи, інших документів. Враховуючи особливості правовідносин, якщо здійснюється захист прав в судовому порядку або ж представництво перед органами опіки та піклування, часто суттєве значення має робота адвоката, пов’язана з отриманням та подачею до суду доказів, а у судових засіданнях адвокату залишається за допомогою наданих суду доказів обґрунтовано довести суду вірність обраної позиції.

 В будь якому разі при зверненні до адвоката Ви, як мінімум, дізнаєтеся про перспективи Вашої справи, можливість та шляхи досягнення бажаного можливого для Вас результату.  

При зверненні до нас Ви можете отримати консультацію:

 • щодо розірвання шлюбу, сплати аліментів, поділу спільного майна подружжя;
 • щодо визначення місця проживання дитини;
 • щодо можливості та перспектив позбавлення батьківських прав;
 • щодо способів «стимулювання» особи належно виконувати свої обов’язки щодо дітей, змінити свою поведінку;
 • щодо перспектив поданого Вами чи проти Вас позову, можливих ризиків;

Окрім надання консультацій при зверненні до нас, надаємо повний комплекс юридичних послуг в цивільному судочинстві:

 • здійснюємо підготовку пакету документів для звернення до органів опіки та піклування або до суду;
 • здійснюємо збір доказів; 
 • здійснюємо аналіз матеріалів справ;
 • здійснюємо представництво в судах усіх інстанцій, а також перед іншими суб’єктами;
 • надаємо допомогу у досудовому врегулюванні спорів;
 • складаємо процесуальні та інші документи. 

 

Наше гасло – «від дійсного до можливого». Ми прикладемо усіх зусиль, усіма можливими законними методами для того, щоб Ваша дійсна ситуація стала якнайбільш бажаним можливим результатом.